RESULTS_SCHEMA
short long
d Flow_solution_data_name
e Mbna_discrete_data
e Mbna_discrete_data_with_rind
e Mbna_history
e Mbna_result
e Mbna_solution
e Mbna_solution_with_rind
s Sc1_mbna_result